Kontakty na uczelniach wyższych i projekty badawcze

 

  

Firma MP2 swoimi korzeniami sięga do wiedzy i doświadczenia kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej.
 
Gdyby fakt posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętność znalezienia dla niej zastosowania przesądzały o sukcesie projektu badawczego liczba tego typu wdrożeń byłaby bardzo duża. Nie wystarczy również posiadanie teoretycznie odpowiedniego zaplecza w postaci zespołów programistów, naukowców i konstruktorów. Niezbędna jest również odpowiednia organizacja komunikacji wewnątrz zespołu pracującego nad projektem naukowo-badawczym, oraz taki nadzór nad pracą tego zespołu, który z jednej strony daje czas i możliwości przeprowadzenia odpowiednich badań i eksperymentów, a z drugiej nie pozwala na zbytnie „rozmycie się” projektu. Aby to osiągnąć bardzo ważne jest jasne i precyzyjne określenie celów badawczych, których osiągnięcie ma stać się podstawą do wykonania systemu obliczeniowego. Firma MP2 posiada znaczące doświadczenie w tym zakresie, o czym świadczyć może liczba i poziom zaawansowania wdrożonych przez nas systemów.

 

 
 
Copyright © 2009 MP2 s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na Warunki użytkowania